חדשות והודעות

חמדה כהן, עוזרת דקאן לעניינים אקדמיים, הפקולטה לעיצוב