חדשות והודעות

ד"ר אריאל בניס -ראש קבוצת עבודה בפדרציה האירופאית למערכות מידע רפואיות (EFMI)