חדשות והודעות

עידן חדש בהשכלה הגבוהה - דו"ח נשיא 2015-2016