חדשות והודעות

אירוע ההדגמה המסכם של תוכנית מגנ"ט -רשת חכמה, התקיים זו הפעם הראשונה ב- HIT