קרן החרום לתמיכה בסטודנטים המגויסים לחזית

קרן החרום לגיוס תרומות לתמיכה בסטודנטים וסטודנטיות בחזית

HIT פועל למען המגויסים לחזית בשעת מלחמה


עם פרוץ המלחמה גויסו למלחמה יותר מ- 25% מן הסטודנטיות והסטודנטים הלומדים במכון המהווים יותר מ- 1,300 סטודנטים וסטודנטיות הלוחמים בחזית.


המכון רואה חשיבות רבה בגיוס תרומות ובהקמת קרן חרום לסיוע ותמיכה מידיים לסטודנטים ולסטודנטיות שלנו ולצורך כך פונה לגיוס ואיסוף תרומות למענם.

מטרות הקרן

התרומות שיאספו יספקו אוויר לנשימה וימלאו צרכים בסיסיים וראשוניים להתמודדות בזמן ומיד לאחר הלחימה:

  • תמיכה וסיוע במימון שכר לימוד ותגבורים אקדמיים
  • סיוע ותמיכה נפשית בנפגעי טראומה
    עקב מאורעות המלחמה הקשים
  • תמיכה כלכלית בהוצאות יום יומיות
    למזון, תרופות ועוד צרכים מידיים
  • סיוע בתשלומי שכר דירה

כל סכום מתקבל
כל תרומה מוכרת לפי סעיף 46

מסמכים להורדה:

ליצירת קשר

ליבת אבישי

ראש תחום בוגרים וידידים

דוא"ל: friends@hit.ac.il

טל': 03-5026818