HIT&HOT NEWS

מהדורת החדשות של חודש ספטמבר 2020

 

 

 

מוזמנים למהדורת חודש ספטמבר, ובמהדורה החודש:


ביקור בתערוכות הבוגרים המרגשות של המחלקות לעיצוב תעשייתי ועיצוב תקשורת חזותית
-----------------------------------

מעבדת הדגל החדשה של הפקולטה לניהול טכנולוגיה AURIS Lab 

-----------------------------------

קורס אסטרטגיה שיווקית לארגונים חברתיים בהובלת לימור סהר-ענבר ובשיתוף הדקאנט ולימודים רב תחומיים

-----------------------------------

השקת מעבדה ייחודית של שח"מ מקורות שנחנכה במכון במעמד השר זאב אלקין 

-----------------------------------

ברכת נשיא HIT פרופ' אדוארד יעקובוב לשנה החדשה