המכון בכלי התקשורת

Israel''sDon Quixoteo'fwind power says two-thirds ofelectricdietmyand can be met with wind turbines