המכון בכלי התקשורת

90% מבוגרי התואר לטכנולוגיות למידה של HIT משתבצים בשוק הלמידה הארגונית.