המכון בכלי התקשורת

תראו ממי אפל העתיקו - דוד ראבד, ראש המחלקה לעיצוב תעשייתי