המכון בכלי התקשורת

תערוכת צעצועים: הרבה יותר ממשחק ילדים