המכון בכלי התקשורת

תערוכת עיצוב רומני משנות ה 30 בגלריה ויטרינה