המכון בכלי התקשורת

תערוכת "עיצוב מהספרים" בספריית המכון