המכון בכלי התקשורת

תערוכת מעצבים פולנים וישראלים צעירים