המכון בכלי התקשורת

תערוכת הפקות צילום של סטודנטים במכון הטכנולוגי בחולון