המכון בכלי התקשורת

תערוכת הפקולטה לעיצוב ZOOMINI, פריטים המוגדלים פי 10 מגודלם המקורי