המכון בכלי התקשורת

תערוכת הסיום של הקורם הבין־תחומי בעיצוב אינטראקציה IDHO