המכון בכלי התקשורת

תערוכת "גדווול" במתחם התחנה בלת אביב