המכון בכלי התקשורת

תערוכת "גדוווול" - פריטים יומיומיים שהוגדלו פי 10