המכון בכלי התקשורת

תערוכת בוגרים של ביה"ס הטכנולוגי בחולון נפתחה