המכון בכלי התקשורת

תערוכת בוגרים המכון הטכנולוגי חולון, מי ישמור על השומרים