המכון בכלי התקשורת

תערוכות חדשות - גלריה ויטרינה, המכון הטכנולוגי חולון