המכון בכלי התקשורת

תערוכה חדשה יחידות מגורים לפליטי האח הגדול"