המכון בכלי התקשורת

תערוכה בתמונות: בוגרי המכון הטכנולוגי