המכון בכלי התקשורת

תערוכה: צעצוע – מזיכרונות ילדות לעיצוב עכשווי