המכון בכלי התקשורת

תכשיטים אידיאולגיים, מסורת יפנית וטכנולוגיות חדשות