המכון בכלי התקשורת

תיק ללא הפסקה - עיצובי אמיר לוין בוגר הפקולטה לעיצוב