המכון בכלי התקשורת

שניים סינים - אלי זגורי בוגר עיצוב של המכון הטכנולוגי חולון