המכון בכלי התקשורת

שמעון וילנאי - סטודנטים לתקשורת חזותית במכון טכנולוגי בחולון - בתערוכת עיצוב במגוון הנושאים הגדול. פדי מרגי - מרצה לתקושרת חזותית - על התערוכ