המכון בכלי התקשורת

שמעון וילנאי - מוסדות אקדמיים בישראל יובילו פרויקט להוראת חשיבה, ראיון עם פרופ' גדי גולן