המכון בכלי התקשורת

שמעון וילנאי: תכנית לתואר שני בעיצוב משולב במכון האקדמי בחולון.פרופ'' בועז טל