המכון בכלי התקשורת

שיתוף פעולה סטודנטים מהמכון הטכנולוגי חולון עצבו כרטיסי אשראי לקהל היעד שהם מכירים הכ טוב