המכון בכלי התקשורת

רקוויאם לצעצועים של פעם - תערוכת "צעצוע"