המכון בכלי התקשורת

ראיון עם פרופ' גדי גולן ועם ד"ר שרה גרינברג בתכנית הבוקר ב"רשת ב'"