המכון בכלי התקשורת

ראיון עם גלעד דובשני, על ספרו הערות על אדריכלות מקומית