המכון בכלי התקשורת

ראיון עם איתן ברטל, ראש המחלקה לעיצוב תקשורת חזותית