המכון בכלי התקשורת

קרמיקה ישראלית - הביאנלה ה-6 במוזיאון א"י