המכון בכלי התקשורת

קצרי רוח - סטטוסקופים בתערוכת עיצוב