המכון בכלי התקשורת

קפיץ, קישוט, קיפול - תכשיטיה של הילה רא"בד קרני, בוגרת המכון