המכון בכלי התקשורת

ציירי לך סלט' בלוג המתכונים המאוייר Salt & Padli של בוגרת המכון