המכון בכלי התקשורת

פתרונות אקולוגיים יצירתיים ב"חשיבה המצאתית יצירתית"