המכון בכלי התקשורת

פתיחת תוכנית לימודים לתואר שני בעיצוב משולב