המכון בכלי התקשורת

פרס יוקרתי להצטיינות יוקרתית הוענק לשישה סטודנטים מהפקולטה להנדסה