המכון בכלי התקשורת

פרס בינ"ל לגדעון זילר מהמכון הטכנולוגי חולון