המכון בכלי התקשורת

פרופ'' גד צ''רני - המכון הטכנולוגי חולון , דניאל זליג - סטודנטית - עיצוב בשילוב סטודנטים מפולין . תרומה לארגון שכולו טוב המסייע לבעלי