המכון בכלי התקשורת

פרופ'' גדי גולן - דיקן הפקולטה להנדסה בראיון על חשיבה המצאתית- HIT במכון טכנולולגי בחולו