המכון בכלי התקשורת

פרופ'' גדי גולן מעביר שעור "מהי אנרגיה חלופית"