המכון בכלי התקשורת

פרופ' אריק שדה במאמר מעניין על מאפיינים אישיותיים של מנהלים בפרויקטי מו"פ ביטחוניים