המכון בכלי התקשורת

פרויקט ייחודי שנעשה במסגרת תרגיל הנקרא "צעצועי עץ" בהנחייתה של גלינה ארבלי