המכון בכלי התקשורת

פרוייקט אקדמי לפיתוח תכנית להוראת חשיבה המצאתית