המכון בכלי התקשורת

פלסטיק פיבל, תערוכת בובות מעצבים של סטודנטים מהמכון הטכנולוגי